برنامه کلاس های آموزشگاه کلک هنر

 

 

 

 

شهریه کلاس هاي آموزشگاه آزاد هنری کلک هنر                             

 

رشته مدرس روزهاي برگزاري کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات مبلغ شهریه
ریال
شکسته نستعلیق استاد محمد حیدري جمعه ها یک هفته در میان طبق برنامه  اعلام شده صبح 12 3،600،000
نستعلیق-تحریری استاد محمد رضا رحیمی نسب چهارشنبه ها

عصر

عصر

1،700،000
تذهیب سرکارخانم صفوي خصوصی صبح و عصر 10 3,000,000
نستعلیق-تحریری آقای محمد محمدی  شنبه ویکشنبه صبح و عصر 10 1،700،000

 

  • عدم حضور در هر یک از جلسات آموزشی غیبت محسوب میگردد.
  • وجه پرداختی ثبت نام  پس از شروع دوره آموزشی مسترد نمیگردد.

 


                                                                               

 

                                     

 

                              برنامه کلاسهای استاد محمد حیدری  ترم 12(  بـــهار  و  تابــستان 97 )  آموزشگاه آزاد هنری کلک هـنر

ردیف تاریخ ماه
1 1397/01/31 فــروردیــن
2 1397/02/07 اردیــبهشت
3 1397/02/21 اردیــبهشت
4 1397/03/04 خـــرداد
5 1397/03/11 خـــرداد
6 1397/04/01 تـــــیر
7 1397/04/15 تـــــیر
8 1397/04/29 تـــــیر
9 1397/05/12 مـــرداد
10 1397/05/26 مـــرداد
11 1397/06/16 شهـــریور
12 1397/06/23 شهـــریور
  • شهریه کلاس به ازای 12 جلسه   مبلغ 3،600،000 ریال میباشد.

  •  کلاس از 9.30 صبح دایر می باشد

  • هر هنرجو میتواند ،هرجلسه تعداد 2 اثر را جهت اشکالگیری همراه داشته باشدکه یکی از آنها باید الزاما سرمشق جلسه قبل استاد باشد.

  •  هرگونه تغییر در برنامه کلاس ، از طریق همین صفحه اطلاع رسانی میگردد.

 

 


ثبت نام