دوره ممتازدی ماه95

.مدیریت و پرسنل آموزشگاه موفقیت سرکار خانم ضحی قاسمی و جناب آقای مهرداد موفقی  را به ایشان تبریک عرض نموده وسربلندی و سلامتی برای ایشان  آرزومند است.