دوره های آموزشی نستعلیق

استادمحمدرضا رحیمی نسب

 • خوشنویس
 • مدیر آموزشگاه آزاد هنری کلک هنر
 • دارای مدرک کارشناسی ارشد هنر اسلامی
 • دارای  مدرک فوق ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران
 • عضو رسمی  انجمن خوشنویسان ایران
 • عضو رسمی موسسه توسعه هنرهای تجسمی ایران
 • بیش از 15 سال سابقه تدریس هنر خوشنویسی
 • مسئول بخش اجرایی کنگره بین المللی چهارصدمین سال تجلیل میر عماد-قزوین مهرماه1383
 • برگزیده به عنوان جوان مذهب ایرانی-تهران1383
 • برگزیده نخستین جشنواره جشن جهانی نوروز ،سازمان بین المللی اکو- فروردین1390
 • تقدیر شده و برگزیده در اولین دوره نمایشگاه توانمندیهای آموزشگاههای آزاد تجسمی استان البرز-1394
 • برگزاری نمایشگاه های انفرادی و گروهی داخلی