اطلاعات کلاس ها

 

 

 

 

 

شهریه کلاس هاي آموزشگاه آزاد هنری کلک هنر                             

 

رشته مدرس روزهاي برگزاري کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات مبلغ شهریه
ریال
توضیحات تکمیلی
             
نستعلیق-تحریری استاد محمد رضا رحیمی نسب چهارشنبه ها

عصر

10

4،500،000

تحریری

4،200،000ریال

تذهیب استــاد فاطمـه صفوي  طبق هماهنگی صبح و عصر     خصوصی
نستعلیق-تحریری آقای محمد محمدی شنبه و یکشنبه عصر 10 4،500،000

تحریری

4،200،000ریال

نقاشیخط آقای محمد محمدی پنجشنبه صبح 10    
سیاه قلم سرکار خانم قره داغی خصوصی  عصر 10 6،000،000  

دوره کامل نگارگری

تذهیب ، مینیاتور

تشعیر ، گل و مرغ

استاد امیر طهماسبی

دوشنبه ها

عصر 10  

 

شکسته نستعلیق

استاد محمد خیـر اندیش شنبه ها عصر 10 4،500،000 تحریری4،200،000

 

  • عدم حضور در هر یک از جلسات آموزشی غیبت محسوب میگردد.
  • وجه پرداختی ثبت نام  پس از شروع دوره آموزشی مسترد نمیگردد.