دوره های آموزشی شکسته نستعلیق

استاد محمد حیدری

 • خوشنویس
 • گواهینامه درجه یک هنری
 • عضو شورایعالی انجمن خوشنویسان ایران
 • عضو شورای ارزشیابی هنری انجمن خوشنویسان ایران
 • بیش از 35 سال سابقه تدریس
 • کتابها:
 • سواران آفتاب
 • ساغر و سامان
 • مادر
 • مشعله خاوری
 • از نیستان
 • چارانه های خیام
 • ازنیستان2
 • شرح آرزومندی


 • استاد محمد خیر اندیش

 • متولد 1354-بندر دیر
 • فارغ التحصیل هنر
 • اخذ مدرک فوق ممتاز ازانجمن خوشنویسان ایران1390
 • اساتید:استاد مهدی فلاح نستعلیق استاد محسن عبادی ثلث و محقق و ریحان...استاد علیپور.استاد رضوانی و استاد حیدری شکسته
 • شرکت در جشنواره های مختلف استانی و کشوری خلیج فارس.وقف توحیدی .آیات .رضوی .طوبی زرین فجر و ...نفر اول خوشنویسی دانشجویی کشوری ..نفر دوم نستعلیق و شکسته خلیج فارس استانی..نفر اول جشنواره خوشنویسی وقف و روز بوشهر استانی..نفر اول جشنواره کشوری نماز فرهنگیان مشهد مقدس..نفر اول شکسته دبیران هنر کشور..شرکت در نمایشگاه انفرادی و گروهی استانی و کشوری