دوره های آموزشی نگارگری

استاد امیر طهماسبی

 

  • متولد ۱۳۵۱ کرج
  • دارای مدرک لیسانس وفوق لیسانس نقاشی ۱۳۸۱
  • سابقه تدریس در دانشگاههای هنر تهران ، سوره ، شاهد ومدیر گروه  نقاشی ایرانی علمی کاربردی هنر کرج به مدت ۸سال .              
  •    نفر اول درسه دوره از بینال های نگارگری طی سالهای ۷۲- ۷۸- ۸۱ موزه هنرهای معاصر تهران .   
  •    نفر اول در دومین دوره جشنواره تجسمی فجر در رشته گل ومرغ در سال ۸۳ 
  • جزو نفرات برگزیده درپنج دوره از جشنواره بین المللی البردا در کشور امارات در بخش تذهیب .                  
  •   دبیر نهمین بینال نگارگری ایران سال۹۳ 
  • عضو هیت انتخاب وداوران سه دوره از بینال های نگارگری در سالهای ۸۱- ۹۱ - ۹۵ - و عضویت در گروه داوری در تعدادی از جشنواره های استانی ، جوانان ، رضوی و......              
  • برگزاری بیش از صد نمایشگاه گروهی وانفرادی داخلی وخارجی از جمله  : ازبکستان ۸۱-  روسیه ۸۳ - ۸۷  - چین ۸۵ - صربستان ۸۸ - اتریش  ۹۱ - آلبانی ۹۳ - ارمنستان ۹۳ -  قبرس ۹۱  - ۹۷