دوره های آموزشی تذهیب

سرکار خانم صفوی

  • نگارگر
  • مدیر داخلی آموزشگاه آزاد هنری کلک هنر
  • دارای مدرک کارشناسی ارشد صنایع دستی گرایش نگارگری
  • عضو رسمی موسسه توسعه هنرهای تجسمی ایران
  • برگزار کننده دوره های تخصصی قلمزنی،منبت و سفال
  • برگزاری نمایشگاههای انفرادی و گروهی
  • نمایشگاههای انفرادی:

      سمفونی درون1-کرج1394

      سمفونی درون2-تهران1394