استاد روح اله حسین زاده قالهری‌‌‌

استاد روح اله حسین زاده قالهری‌‌‌
  • متولد ۱۳۶۱-کاشان
  • کاردانی گرافیک
  • اخذ مدرک ممتاز ازانجمن خوشنویسان ایران۱۳۸۶
  • اساتید:آقایان سیف اله همه یار ٬سید سعیدکاظمی٬هادی روشن ضمیر٬نصراله افجه ای٬مسعود فاضلی مقدم٬حب الحسین نجفی
  • برگزاری ۱۵ نمایشگاه انفردی درگالریهای مختلف تهران ازجمله کمال الدین بهزاد ٬گنجینه٬ترانه باران و...
  • نمایشگاه انفرادی درسفارت ایران تاشکند- ازبکستان ۲۰۱۳
  • نمایشگاه گروهی هفته فرهنگی ایران درایتالیا- موزه هنرشرق رم۲۰۱۵
  • شرکت دربیش از ۵۰جشنواره ونمایشگاه گروهی داخلی وخارجی ازجمله البرده امارات٬حلیه وارسیکای ترکیه٬ نمایشگاه قرآن٬جشنواره رضوی٬جشنواره تجسمی فجرو.........
  •  

گالری تصاویر