استاد محمد حیدری

استاد محمد حیدری
 • خوشنویس
 • گواهینامه درجه یک هنری
 • عضو شورایعالی انجمن خوشنویسان ایران
 • عضو شورای ارزشیابی هنری انجمن خوشنویسان ایران
 • بیش از 35 سال سابقه تدریس
 • کتابها:
 • سواران آفتاب
 • ساغر و سامان
 • مادر
 • مشعله خاوری
 • از نیستان
 • چارانه های خیام
 • ازنیستان2
 • شرح آرزومندی
   

گالری تصاویر