خدمات - فروشگاه لوازم هنری

آموزشگاه کلک هنر در راستای ارائه خدمات به هنرمندان عزیزورفاه ایشان،فروشگاه لوازم هنری خود رابصورت مجزا از سال 1395 وبا مدیریت جناب آقای محمدی راه اندازی کرد.لوازم خوشنویسی،طراحی و نقاشی،مقواهای پاسپارتو و انواع کاغذ از محصولاتی است که در این فروشگاه عرضه میگردد.قیمت مناسب و کیفیت اجناس از ویژگی های محصولات این فروشگاه میباشد.